1.Definitii


Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către Grietim Art și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.grietimart.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către Grietim Art  fără notificare prealabilă.


Astfel, următorii termeni vor însemna:


Cumparator – persoana fizică / persoana juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.


Vânzător – Pepiniera Grădina Verde (marcă deținută si operată de către S.C Doropad S.R.L) având sediul social în Dorohoi, str. Calea Plevnei, nr. 25, Jud. Botoșani, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J33/1394/2005 , CUI 18088324.


Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.


Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.


Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.


Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.


Site – domeniul www.pepiniera-gradinaverde.ro și subdomeniile acestuia.


2.      Documente contractuale


Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:


·         Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice


·         Termeni și condiții


Daca Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail).Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.


3. Obligațiile vânzătorului


·         Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;


·         Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;


4. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială


Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.


5. Facturare și plăți


Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.


Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.


Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.


6. Responsabilități


Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.


Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern sau poștei cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.


Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.


Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.


Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.


În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.


Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.


Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.


7. Livrarea produselor


Livrarea se face prin curier rapid. Coletul ajunge direct la adresa dumneavoastră în 2 – 15 zile lucrătoare. Costul transportului va fi comuncat dupa plasarea comenzii.


Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 7 zile după care revine la Expeditor.


Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:


– blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;


– căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;


– cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;


– cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc;


8. Acceptarea


Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de Grietim Art, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 10 zile.


9. Transferul proprietății


Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier, semnătura de primire a coletului de la sediul poștal sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).


10. Returnarea produselor


Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:


– Produsele prezintă deteriorari severe;


– Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.– Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din OG 130/2000, Cumpăratorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Cumpărătorului.Produse care nu pot fi returnate:


– produsele aflate la promoții, care beneficiază de discount-uri


Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, Cumpărătorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de Cumpărător. În cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.


În cazul exercitarii dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în cel mult 30 de zile de la retur.


 


11. Forță majoră


Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.


12. Legea aplicabilă


Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între S.C Doropad S.R.L și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.


13. Termeni speciali


Facem toate eforturile pentru afisarea reală și corectă a imaginilor, însă în funcție de calibrarea și rezoluția fiecarui monitor există posibilitatea ca acestea să fie diferite față de produsul în original.


Voucherele cadou sunt non-rambursabile pot fi utilizate in maxim 3 luni de la achizitionarea lor.


Voucherele cadou nu pot fi cumulate împreună cu alte coduri de discount, iar dacă valoarea comenzii este mai mică decât valoarea voucherului cadoului primit, suma în minus nu se restituie și nu se salvează pentru comenzi viitoare.


 Promoțiile nu se cumulează cu alte promoții sau discounturi.